Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana vinogradarstvo i vinarstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Ostali uvjeti:

  • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane vinogradarstvo i vinarstvo
  • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz tehnologije uzgoja vinove loze s naglaskom na eko-fiziologiju dozrijevanja grožđa i promjene polifenolnih spojeva
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
  • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom "Natječaj za radno mjesto - poslijedoktorand". 

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

   

sva prava pridržana ©2004-2014 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version