Novosti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području prirodnih znanosti, polje kemija, za poslove instrumentalne analitike u okviru istraživačke djelatnosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • iskustvo samostalnog rada na kromatografskim tehnikama (HPLC, GC-MS, ionska kromatografija), AAS ili podudarno navedenom
  • iskustvo rada u uvođenju i validaciji analitičkih metoda

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva na kromatografskim tehnikama (HPLC, GC-MS, ionska kromatografija), AAS ili podudarno navedenom, te uvođenju i validaciji analitičkih metoda

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom "Natječaj za radno mjesto - poslijedoktorand".

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.

 

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version