Djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Tatjana Klepo

Objavljeni radovi

Istraživački projekti
Djelatnici instituta
Dr. sc. Tatjana Klepo Zavod za biljne znanosti 
E-mail:

Tatjana.Klepo@krs.hr

Tel:
+385.21.43.44.71
Fax:
+385.21.31.65.84
   

Obrazovanje:
Dr.sc.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2014.
Mr.sc.: Sveučilište u Cordobi, Španjolska, 2011.
Dipl.ing.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2007.

Položaj: viši asistent - poslijedoktorand

Znanstvenoistraživačko zvanje: znanstveni suradnik

Znanstveni i stručni interes: voćarstvo, maslinarstvo, oplemenjivanje

Objavljeni radovi (brojčano): 2 knjige, 11 znanstvenih radova, 1 stručni rad, 2 znanstvena rada u zbornicima skupova, 19 sažetaka u zbornicima skupova

Članstva: International Society for Horticultural Science (ISHS); Udruga maslinara Kaštela "Mastrinka"

 
 
sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version