Stručne usluge institutskih laboratorija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Enološki laboratorij

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Laboratorij za preradu voća i povrćaUsluge institutskih laboratorija

Enološki laboratorij

Zaprimanje uzoraka

Uzorci se zaprimaju u prijemnom uredu Enološkog laboratorija u radnom vremenu:

ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati

Prijemni ured Enološkog laboratorija:

Kontakt:
Maja Ozretić, mag. ing. hort.
tel: 021/43.44.98, fax: 021/43.44.74
e-mail: usluge.vino@krs.hr

Dostava uzoraka poštom:

Uzorci se mogu dostaviti i poštom na adresu:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11
21000 Split
s naznakom za Enološki laboratorij

Uz dostavu uzoraka poštom potrebno je poslati zahtjev za analizu.

Količina uzorka potrebna za provedbu analize:

  • djelomična analiza vina najmanje 0,5 L uzorka
  • kompletna analiza vina prema fizikalno-kemijskim parametrima potrebnim za stavljanje vina u promet najmanje 0,75 L uzorka
  • analiza jakih alkoholnih pića najmanje 0,5 L
  • analiza octa najmanje 0,5 L

Plaćanje usluga:

  • gotovinom na blagajni Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša
  • uplatnicom na račun Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša: HR8523600001101466432, poziv na broj: 02 i datum plaćanja (Primjer: 05.06.2014. – poziv na broj: 02 05062014), s naznakom: analiza vina (jakog alkoholnog pića ili octa).

 

   

sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version