Stručne usluge institutskih laboratorija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Enološki laboratorij

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Laboratorij za preradu voća i povrćaUsluge institutskih laboratorija

Enološki laboratorij

Cjenik analiza vina, mošta, octa i jakih alkoholnih pića

Ovlašteni ispitni laboratorij po rješenju Ministarstva poljoprivrede,
Klasa: UP/I-320-14/14-01/341

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETAR

METODA

CIJENA ANALIZE s PDV-om (kn)

Relativna gustoća (20/20ºC)

*OIV-MA-AS2-01A

60,00

Stvarni alkohol

*OIV-MA-AS312-01A

130,00

Ukupni alkohol

*OIV-MA-AS312-01A

260,00

Ukupni suhi ekstrakt

*OIV-MA-AS2-03B

130,00

Reducirajući šećeri

*OIV-MA-AS311-01-A

130,00

Ekstrakt bez šećera

MET-V-3

260,00

Reducirajući šećeri

MET-V-13

130,00

Ukupni šećer kao invertni

MET-V-16

130,00

Pepeo

*OIV-MA-AS2-04

130,00

pH vrijednost

*OIV-MA-AS313-15

25,00

Ukupna kiselost (izražena kao vinska)

*OIV-MA-AS313-01

25,00

Hlapljiva kiselost (izražena kao octena)

*OIV-MA-AS313-02

50,00

Hlapljiva kiselost (izražena kao octena)

MET-V-15

50,00

Slobodni SO2

*OIV-MA-AS323-04A

40,00

Ukupni SO2

*OIV-MA-AS323-04A

40,00

Tlak CO2

*OIV-MA-AS314-02

40,00

Limunska kiselina

OIV-MA-AS313-09

150,00

Jabučna kiselina

MET-V-12

150,00

Šećer u moštu (°Oe, Babo)

MET-V-14

25,00

Ukupni alkohol u vinskom i voćnom octu

MET-V-17

130,00

Ukupna kiselost (izražena kao octena) u vinskom i voćnom octu

MET-V-18

50,00

Slobodni SOu vinskom i voćnom octu

MET-V-19

40,00

Ukupni SOu vinskom i voćnom octu

MET-V-19

40,00

Ukupni suhi ekstrakt u jakim alkoholnim pićima

MET-V-24

70,00

Hlapljiva kiselost u jakim alkoholnim pićima

MET-V-22

50,00

Ukupni esteri kao etil acetat u jakim alkoholnim pićima

MET-V-23

70,00

*Akreditirane metode. Izvornik: Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis, International Organization of Vine and Wine (OIV), Paris.

Voditelj Enološkog laboratorija: Dr. sc. Irena Budić-Leto

Broj: 05-119/1-17
Split, 25. svibnja 2017.

   

sva prava pridržana ©2004-2019 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version