Javna nabava
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016):

  • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511 ,
  • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
  • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142
  • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
  • Santolina d.o.o., OIB:73519529552,

 


Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave za 2018

Arhiva objavaJavna nabava
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version