Javna nabava
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016):

 • NAŠE VOĆE d.o.o., OIB: 96115198364;
 • Hoteli Njivice d.o.o., OIB: 86096345385;
 • Finvest Rijeka d.o.o., OIB: 61025016317;
 • Oportunitas d.o.o., OIB: 47237431623;
 • Portos Adriatic d.o.o., OIB: 71613878569;
 • Gradnja Borovje d.o.o., OIB: 23905729972;
 • Priamos d.o.o., OIB: 42289144892;
 • Ergasia d.o.o., OIB: 91802273649;
 • Oportunitas Nekretnine, OIB: 79396559037;
 • Adriatic Tourist Resorts d.o.o., OIB: 00594096464;
 • Across Corporate Advisory d.o.o., OIB: 35108319738;
 • ZELENA PUNTA RESORT d.o.o., OIB: 9731956958;
 • TETRAO PRIMUS d.o.o., OIB: 76122747602.

 


Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave za 2018

Arhiva objava



Javna nabava




 
sva prava pridržana ©2004-2018 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version