Povijest Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Statut iz 1895.

Prijašnji djelatnici

Arhivske fotografije

Sredinom druge polovice devetnaestog stoljeća, dalmatinsko poljodjelstvo, prvenstveno vinogradarstvo, dobiva značajne dimenzije pogotovo u izvoznim poslovima. Formirana poljodjelska administracija, stručna služba, začeci školstva i unaprijeđeno gospodarstvo stvaraju uvjete i postavljaju zahtjev da se za područje Dalmacije osnuje poljodjelska znanstvena institucija koja će se baviti znanstvenom problematikom razvoja poljodjelstva ovog područja. Uvidjevši opravdanost nastanka jedne takve institucije, Ministarstvo poljodjelstva u Beču je, svojim dekretom od 1. srpnja 1894. godine, ustanovilo C. K. KEMIČNO - GOSPODARSTVENU POKUŠAJNU POSTAJU U SPLITU. Postaja je 15. srpnja 1895. dobila svoj prvi Statut.

Postaja je bila smještena u prostorijama telegrafskog ureda u današnjoj Marmontovoj ulici, a godine 1898. posjedovala je biblioteku od 4.000 stručnih knjiga i primala pedeset časopisa.

Dana 8. listopada 1905. u sklopu Postaje osnovana je poljodjelska škola. Iste godine ustanova mijenja ime u C. K. POLJODJELSKA ŠKOLA I POKUŠALIŠTE U SPLITU. Za potrebe nove ustanove 1907. godine je u Splitu, u današnjoj Frankopanskoj ulici 11, podignuta velika trokatna zgrada.

Tako je, po zamisli i po pruženim uvjetima početkom prošlog stoljeća u Dalmaciji, stvorena moderna kompleksna znanstveno-istraživačka i obrazovna ustanova sposobna za izvršenje značajnog utjecaja na razvoj gospodarstva ovog područja. Uz analitički rad o kontroli kvalitete prehrambenih proizvoda, (prvenstveno vina i ulja) vodila se statistika o sastavu i kvaliteti vina. Eksperimentalni rad se odvijao u skladu s problemima i potrebama proizvodnje. To je razdoblje naglog propadanja vinograda od filoksere ali i vrlo intenzivne obnove dalmatinskih vinograda na američkim podlogama, što najbolje ilustrira činjenica da je samo u razdoblju od 1905. do 1910. godine podignuto oko 15.000 hektara vinograda. Upravo djelovanju ove ustanove pripada velika zasluga što je u relativno kratkom vremenu obavljena prva regeneracija vinograda u Dalmaciji.

U razdoblju između dva svjetska rata politička klima u Dalmaciji nije pogodovala razvoju ustanove. Ustanova je više puta mijenjala ime, a oduzeta joj je i novopodignuta zgrada u Frankopanskoj ulici. Unatoč teškoćama, pri ustanovi su, uz postojeći agrokemijsko-enološki odjel, osnovani: entomološki (1925), fitopatološki (1929), pedološki (1929) i agrobotanički (1930) odjeli. Kao zanimiljivost možemo spomenuti da je 1933. godine izgrađena posebna zgrada u kojoj je smješten laboratorij za istraživanje buhača.

Nakon drugog svjetskog rata ustanova se počinje sve više orijentirati na svoje osnovne zadaće, pa se pojačava stručnim i znanstvenim kadrom. U to vrijeme prihvaćena je činjenica da se jadransko područje, po svojim ekološkim obilježjima, bitno razlikuje od ostalih krajeva zemlje pa su i problemi poljodjelske proizvodnje specifični i zahtijevaju posebno izučavanje i rješavanje. Od 1962. godine problematika šumarstva jadranskog područja i melioracije šumskih površina na kršu potpada pod djelatnost ustanove.

Od 1964. godine ustanova nosi ime Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. Iste godine na lokalitetu Duilovo - Split, izgrađena je nova poslovna zgrada. Time su laboratorijske i druge službe smještene na odgovarajućoj površini od 2500 m2.

Institut je na svom razvojnom putu u raznim formama i s raznim intenzitetom njegovao i obrazovnu djelatnost. Tako je, 11. studenog 1977. godine, između Instituta i fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu potpisan zajednički sporazum o osnivanju CENTRA ZA STUDIJE POLJOPRIVREDE MEDITERANA. U skladu sa sporazumom, u okviru Centra organiziran je poslijediplomski studij za magisterij iz vrtlarstva Mediterana u 1979/80 (22 polaznika) i poslijediplomski studij za magisterij iz voćarstva Mediterana 1980/82 (17 polaznika). Istodobno, Institut je organizirao znatan broj seminara i savjetovanja, te je i na taj način dao svoj obol u obrazovanju stručnih kadrova i u znanstveno-stručnom sagledavanju pojedinačne i opće problematike razvoja poljodjelstva ovog područja.

Institut danas djeluje kao javni znanstveni institut u državnom vlasništvu a njegova znanstvenoistraživačka djelatnost je izravno vezana za Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version