Prijašnji djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Josip Gugić

Znanstveni radovi

Stručni radovi

Konferencijska priopćenja

Projekti

Znanstveno i stručno usavršavanjePrijašnji djelatnici
Mr.sc. Josip Gugić  

Konferencijska priopćenja:

  • Strikić, F., Gugić, J., Perica, S., Čmelik, Z., Jukić, Lj. 2008. Razvitak maslinarskog rasadničarstva u RH. Knjiga sažetaka Trećeg hrvatskog oplemenjivačkog i sjemenarskog kongresa. Split, 27.-30. svibnja. Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo, Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, 61-62.
  • Gugić, J., Gugić, M., Perica, S., Strikić, F. 2007. SWOT analiza hrvatskog maslinarstva. 2. znanstveno – stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem - zbornik sažetaka, Zadar, 74.
  • Strikić, F., Radunić, M., Gugić, J. 2007. Potencijali donje Neretve u proizvodnji sadnog materijala. 2. znanstveno – stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem - zbornik sažetaka, Zadar, 36.
  • Gugić, J., Grgić, Z., Radinović, S., Strikić, F. 2005. Efikasnost proizvodnog sustava maslina-ovca: studij slučaja. Zbornik radova / XL znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 75-76. [ISBN 953-6331-31-4; UDK 631(497.5)(063)].
  • Strikić, F., Čmelik, Z., Gugić, J. 2004. Sadni materijal masline – osnova kvalitetne proizvodnje. Sjemenarstvo 1-2: 91. [ISSN 1330-0121; UDK 631.52/.53].
  • Gugić, J., Dumičić, G., Radinović, S., Bućan, L., Goreta, S. 2004. Efikasnost proizvodnje artičoke na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. XXXIX znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem - priopćenja, Opatija, 79 - 82. [ISBN 953-6135-40-X; UDK 631(497.5)(063)].
  • Radinović, S., Gugić, J. 2003. Ekonomska efikasnost maslinarske proizvodnje. XXXVIII znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem - zbornik priopćenja, Opatija, 13-16. [ISBN 953-6135-39-6; UDK 631(497.5)(063)].
  • Strikić, F., Gugić, J. 2001. Perspektive uzgoja masline u submediteranskom dijelu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Internacionalni workshop Submediteransko voćarstvo-zbornik radova, Mostar, vol. 1, 49-54. [ISBN 9958-9604-5-1; UDK 643,1/6(497.6)(063)(082)].
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version