Prijašnji djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Statut iz 1895.

Prijašnji djelatnici

Arhivske fotografije
dipl. ing. Josip Bubić  
   
 

Zanimanje: dipl. ing. agronomije
Zvanje: stručni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, u biotehničkom znanstvenom području, znanstveno polje Agronomija, specijalnost vinogradarstvo-vinarstvo.
Datum i mjesto rođenja: 14. studenog 1941., Klis
Obrazovanje
Klasična gimnazija Zagreb,
Agronomski fakultet, Zagreb, 1971.
Zaposlenje: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, od 1971. godine.
Specijalnost: Vinogradarstvo, Vinarstvo.
Članstva: Hrvatsko agronomsko društvo, Društvo enologa Hrvatske.
Jezici: Njemački

Značajniji radovi:
1. Maleš, P., Bubić, J. (1977): Virusi kao limitirajući faktor kod uzgoja vinove loze (Vitis vinifera L.) u Dalmaciji, Simpozij, Poljoprivredni institut, Mostar.
2. Maleš, P., Bubić, J. (1978): Vinogradarska mehanizacija u kraškim poljima Dalmacije, Simpozij o aktualnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Split.
3. Maleš, P., Bubić, J. (1979): Usmjerena poljoprivredana proizvodnja grođža društveno organiziranih individualnih gospodarstava u Dalmaciji, Agronomski glasnik, 3, Zagreb.
4. Maleš, P., Bubić , J. (1980): Utjecaj gnojidbe mineralnim gnojivima na prirod i kvalitet vinskih sorata vinove loze u ambijentalno-agrotehničkim uvjetima Imotskog vinogorja, Agronomski glasnik, 3, Zagreb.
5. Pezo, I., Puljiz, N., Bubić, J. (1998): Okatica bijela (Vitis vinifera L.), Agronomski glasnik, 5-6, 283-293.
6. Maleš, P., Miloš, B., Pezo, I., Bubić, J. (1998): Izbor loznih podloga za područje kaštelanskog polja, Međunarodni simpozij Kaštela 98, Zbornik radova.
7. Puljiz, N., Pezo, I., Bubić,J. (2000): Ampelografske značajke kultivara "Okatac crni" (Vitis vinifera L.), Znanstveni skup, Unaprijeđenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, HAZU, Split.
8. Pezo, I., Bubić, J., Budić-Leto, Irena., (2000): Medna White (Vitis vinifera L.) Ampelographic Characteristic, International Conference, Prospects for Viticulture and Enology, Zagreb.


 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version