Prijašnji djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Povijest Instituta

Statut iz 1895.

Prijašnji djelatnici

Arhivske fotografije
dr. sc. Petar Maleš  
   
 

Datum i mjesto rođenja: 29. lipnja 1937. Šibenik

Obrazovanje
Srednja škola,
Poljoprivredno-šumarski fakultet Zagreb,
magisterij: genetika i oplemenjivanje bilja,
doktorat: vinogradarsvto-vinarstvo.

Zaposlenje: srednja ekonomska škola, predmet: tehnologija prehrambenih proizvoda Šibenik. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša-Split od 1964 godine. Znanstveni savjetnik u trajnom izboru pri Institutu za jadranske kulture i član Povjerenstava za obranu magisterija i doktorskih disertacija na Agronomskom i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Gost profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu u kolegiju "Kemija i tehnologija vina i jakih alkoholnih pića".

Znanstvena djelatnost
Dr. sc. Petar Maleš razvio je vrlo široku znanstvenu aktivnost iz vinogradarstva i vinarstva. Glavnina znanstvenog djelovanja odnosi se na područje genetike i oplemenjivanja vinove loze. Dao je vrlo vrijedan prilog boljem poznavanju autohtonih i introduciranih sorata vinove loze, osvijetlio brojne probleme njihove biologije, tehnike hibridizacije i ustanovio određene zakonitosti nasljeđivanja pojedinih svojstava. Radom na hibridizaciji proizveo je 4 sorte vinove loze, a klonskom selekcijom izdvojio nekoliko klonova iz autohtonih i udomaćenih populacija. Posebice treba istaći dosege u hibridizaciji i poznavanju prenošenja nekih svojstava F1 generacije na čemu je u nas i u svijetu malo rađeno. Vrijednost toga rada je istaknuo akademik Alois Tavčar.

Drugo važno područje rada odnosi se na ocjenu bioloških i gospodarskih svojstava domaćih i introduciranih sorata u holobiozi s raznim podlogama na više tipova tala. U uzgoju je vrednovao velik broj podloga i utvrdio stupanj njihove rizogeneze i morfologije i razvijenosti korijenove mreže u vinogradima.

Specijalizirao se na više instituta u svijetu: (Instituo genetico, Roma; Instituto Agronomique, Montpellier; Instituto di viticultura e di enologia, Colegliano; University of California; Department of Viticulture and Enology, Davis.

Vodio je znanstvene projekte:
- Stvaranje novih stolnih i vinskih sorata vinove loze metodom hibridizacije
- Pronalaženje racionalnih sustava uzgoja vinskih i stolnih sorata vinove loze
- Istraživanje bioloških i tehnoloških svojstava vinove loze
- Managment i marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava-hrana i prehrana u ratnim uvjetima
- Oplemenjivanje genetskih kapaciteta poljoprivrednih kultura jadranskog područja Republike Hrvatske
- Potencijali hrvatskog Mediterana u proizvodnji hrane i pića

Tijekom rada na projektima je osposobio velik broj asistenata-novaka. Dr. sc. Petar Maleš objavio je ukupno 54 izvorna znanstvena rada, od čega nakon zadnjeg izbora u zvanje znanstvenog savjetnika 24.

Značajniji objavljeni radovi:

Knjige:
1. Maleš, P. i sur. (1976) Rajonizacija vinogradarstva SR Hrvatske-Dalmacija", Publicirani rad, Split
2. Maleš, P. (1981) Ampelografska i tehnološka istraživanja sorte vinove loze Plavac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Tisak Slobodna Dalmacja.
3. Maleš, P. (1981) Ekologija vinogradarstva Dalmacije; Knjiga vinogradi i vina Hrvatske, Zagreb, 15-28 str.
4. Maleš, P. (1987) Vinogradarstvi i vina Dalmacije, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Tisak Slobodna Dalmacja.
5. Maleš, P. (1993) Istraživanje populacije plavac mali- Zinfandel u cilju utvrđivanja porijekla i geografske rasprostranjenosti, Tisak, Vitagraf Rijeka
6. Maleš, P (1998) Vino prehrambeni proizvod primorskog krša, Tiskara Kačić,
Šibenik

Znastveni radovi:
1. Maleš, P. (1978) Istraživanja bioloških i tehnoloških osobina nekih introduciranih vinskih sorata vinove loze, Agronomski glasnik, 40 (1), 11-25.
2. Avramov, L., Pemovski, D., Lović, R., Maleš, P., Uličević, M., Jurčevć, A. (1980.) Proceedings of the Third International Symposium on Grape Breeding, June, 15-18, University of Calif, Davis,.: Dept. of Vitic. and Enology,
3. Maleš, P. (1988) Istraživanje korjenove mreže holobiosis plavca malog na različitim podlogama, Agronomski glasnik, 50 (5) 3-9.
4. Maleš, P. (1987) Istraživanja bioloških i tehnoloških osobina nekih introduciranih vinskih sorata vinove loze, Agronomski glasnik, 40 (1), 11-25.
5. Katalinić, V., Maleš, P., Konja Gordana (1997) Low molecular weigh flavans in wine, Journal of wine research, 8 (1) 19-27.
6. Mlikota, F., Maleš, P., Cvjetković, B. (1996) Effectiveness of five fungicides on grapevine grey mould and their effects on must fermentation, 7 (2) 103-110.
7. Maleš, P., Šimac, Lj, Mlikota, F., (1997) Utjecaj gnojidbe mineralnim gnojivima na prinos i stanje ishranjenosti vinove loze sorte Vranac, Agronomski glasnik, 59 (3/4) 147-163.
8. Katalinić, V., Maleš, P. (1997) Compositional changes in grape polyphenols throughtout maturation, Journal of Wine Research, 8 (3), 169-177.
9. Maleš, P. (1998) Biološka i tehnološka svojstva vinske sorte Plavac mali (Vitis vibifera L.), 60 (1/2), 3-16.
10. Maleš, P. (1998) Effect of fertilization on yield and nutritional stage og grapevine cultivars Emerald Riesling and rkaticeli, Agronomski glasnik, 60 (1/2), 17-25.


 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version