Prijašnji djelatnici Instituta


Tatjana Klepo

Objavljeni radovi

Istraživački projekti
Prijašnji djelatnici
Dr. sc. Tatjana Klepo Zavod za biljne znanosti 

Obrazovanje:
Dr.sc.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2014.
Mr.sc.: Sveučilište u Cordobi, Španjolska, 2011.
Dipl.ing.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2007.

Položaj: viši asistent - poslijedoktorand

Znanstvenoistraživačko zvanje: znanstveni suradnik

Znanstveni i stručni interes: voćarstvo, maslinarstvo, oplemenjivanje

Objavljeni radovi (brojčano): 2 knjige, 11 znanstvenih radova, 1 stručni rad, 2 znanstvena rada u zbornicima skupova, 19 sažetaka u zbornicima skupova

Članstva: International Society for Horticultural Science (ISHS); Udruga maslinara Kaštela "Mastrinka"