Prijašnji djelatnici Instituta
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Vlado Topić

Mentorstvo i znanstvene funkcije

Projekti

Znanstveni radovi

Stručni radovi

Sudjelovanje na skupovimaPrijašnji djelatnici
Dr. sc. Vlado Topić Samostalni odjel za šumarstvo

Kvalifikacijski radovi:
Magistarski rad: Efekti različitih melioracijskih mjera na kršu u okolici Sinja, Split, 1979
Doktorski rad: Upotrebljivost nekih autohtonih i alohtonih šumskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog krškog područja Dalmacije,
Split, 1989.

Znanstveno zvanje: viši znanstveni suradnik

Znanstveni interes: šumarstvo, uzgajanje šuma, šumske melioracije krša, erozija i zaštita tla na kršu

Objavljeni radovi: 63 znanstvenih radova, 15 stručnih radova, 14 razvojnih programa i studija te 6 idejnih projekata

Članstva: Akademija šumarskih znanosti, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb

Stručna društva:
  • Član Hrvatskog šumarskog društva i član Nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog društva, Zagreb
  • Član Predsjedništva i Izvršnog odbora Zajednice udruga inženjera, Split
  • Bio član Upravnog odbora HŠD-a i predsjednik HŠD-a ogranak Dalmacija Split
Stručne nagrade i priznanja:
  • Dobitnik Priznanja za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke Hrvatskoga šumarskog društva 1996. godine, a 2008. godine i Priznanja za požrtvovan rad u Zajednici udruga inženjera Splita i izniman prinos razvoju biotehničke struke i gospodarstva općenito
 
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version