Magistarski radovi
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Sadašnji djelatnici

Ravnatelji Instituta

Doktorske disertacije

Magistarski radovi

Nagrade i priznanja

Prijašnji djelatnici
Petar Maleš
Agrobiološka ispitivanja stolnih sorti vinove loze i oplemenjivanje na rodnost - Sveučilište u Zagrebu, 1971.
Ivanka Frleta-Brnetić
Inhibicija luminolške kemiluminescencije djelovanjem pesticida - Sveučilište u Zagrebu, 1971.
Vladimir Pelicarić
Umjetni uzgoj entomoparazita Chelonus Eleaphilus Silv. (Braconidae) i njegove mogućnosti u suzbijanju maslinovog moljca Prays oleae Bern. (Hyponometidae) u ekološkim uvjetima Dalmacije - Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1975.
Nikola Mladar
Prilog proučavanju duguljaste i poljičke maraske u prilikama Kaštelanskog polja - Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1975.
Boško Miloš
Značaj svojstava distričnih kambisola za proizvodnost bukve u BIH - Sarajevo, 1975.
Andro Tomić
Proučavanje racionalizacije procesa filtracije vina - Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1977.
Stipe Radinović
Prilog proučavanju kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na individualnim gospodarstvima Dalmacije - Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1977.
Vlado Topić
Efekti različitih melioracionih mjera na kršu u okolici Sinja - Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1979.
Ljubica Šimac
Određivanje viših alkohola u vinima plinskom kromatografijom - Sveučilište u Zagrebu, 1980.
Višnja Katalinić
Ispitivanje optimalnih uvjeta za određivanje aktivnosti glutamatdehidrogenaze u krvnom serumu - Sveučilište u Zagrebu, 1980.
Sonja Kačić
Istraživanje pogodnosti purifikacijskih postupaka za virus išaranosti karanfila - Car. M. V. - Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1980.
Svetoslav Perko
Određivanje vrijednosti vizuelnih mamaca u dijagnosticiranju pojave muhe trešnjarice (Rhagoletis cerasi Linne.) na maraski - Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1982.
Mirko Gugić
Konzerviranje zelenih plodova masline domaće sorte oblice - Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
Zdravko Škarić
Efekti gnojidbe karanfila borom u karbonatnom tlu i crvenici - Fakultet pojoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
Danijela Hartl
Hormonska regulacija razvitka aksilarnih pupova u kulturi krizanteme (Chrysanthemum x hibrid) - Zagreb, 1985.
Marija Jug-Dujaković
Fiziološki i genetski faktori razvitka karanfila u uvjetima in vitro - Zagreb, 1985.
Lovre Bućan
Utjecaj sorte i porijeklo sadnica na prirodu i kvalitetu karanfila (Dianthus Chryophillus L.) u plasteniku - Zagreb, 1989.
Ivica Kovačević
Istraživanje prikladnih oprašivača za trešnju "Tugarku" u ekološkim uvjetima Poljica - Zagreb, 1990.
Ivan Pezo
Utjecaj načina održavanja tla na neka agrobiološka i privredno-tehnološka svojstva Kujundžuše bijele - Zagreb, 1990.
Jozo Rogošić
Utvrđivanje gospodarske vrijednosti najvažnijih vrsta gariga i makije eumediteranskog područja Srednje Dalmacije - Zagreb, 1992.
Slavko Perica
Utjecaj ljetne primjene dušika i kalija na rast izboja, razvoj ploda, kemijski sastav lista i ploda i cvjetanje masline sorte Manzanillo - Chania, Grčka, 1992.
Franka Mlikota
Djelotvornost botriticida na sivu plijesan vinove loze (Botrytis cinera Pers. ex Pers.) i njihov utjecaj na vrenje mošta - Sveučilište u Zagrebu, 1993.
Zdenko Bogović
Istraživanje problema inventarizacije biomase kod uvijek zelenih listaca (makija) na otoku Braču - Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, 1993.
Katja Žanić
Korisna entomofauna podfamilije Chrysopiane u odabranim maslinicima Dalmacije - Sveučilište u Zagrebu, 1994.
Smiljana Goreta
Varijabilnost bioloških i morfoloških svojstava ekotipova trogirske cvjetače (Brassica oleraceae var.botrytis) - 1997.
Irena Budić Leto
Fenolne kiseline mošta i vina sorata Pošip i Rukatac, magistarski rad, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 2000.
Tea Kulišić
Praćenje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara salamure tijekom procesa konzerviranja zelenih i crnih maslina sorte oblica - 2000.
Frane Strikić
Utjecaj koncentracije IBA (Indole - 3 - butyric acid) i vremena uzimanja reznica sorata maslina na rizogenezu - 2001.
Mirella Žanetić
Svojstva djevičanskih maslinovih ulja autohtonih sorti Oblica, Lastovka i Levantinka s područja srednje Dalmacije - 2003.
Jakša Rošin
Pomološke značajke vrlo ranih sorata mandarinke Unshiu u Srednjoj Dalmaciji - 2004.
Gvozden Dumičić
Utjecaj giberelinske kiseline (GA3) na rast i prinos artičoke (Cynara scolymus L.) - 2004.
Josip Gugić
Ekonomska ocjena konvencionalne i integrirane proizvodnje maslina - 2005.
Katarina Hančević
Eliminacija virusa tristeza (Citrus tristeza virus) iz primjeraka vrste Citrus unshiu Marc. 'Zorica Rana' - 2005.
Kristina Batelja
Djelovanje trifluralina na klijance bosiljka (Ocimum basilicum L.) - 2005.
Goran Zdunić
Ampelografska i genetička evaluacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) u području Kaštela - 2005.
Elda Vitanović
Bakar, željezo i cink u vinogradarskim tlima sjeverne i srednje Dalmacije - 2006.
Mia Brkljača
Određivanje metala u maslinovom ulju elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom - 2007.
Gabriela Vuletin Selak
Reproduktivna kompatibilnost značajnijih sorti maslina (Olea europaea L.) u Dalmaciji - 2007.
Lukrecija Butorac
Utjecaj šumskih ekosustava alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na zaštitu tla od erozije - 2007.
Stipe Ivić
Utjecaj hladne maceracije na kemijska i senzorna svojstva Vugave - 2011.

Tatjana Klepo
Upotreba divljih maslina u oplemenjivačkom programu masline - 2011

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version