Katalog informacija
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) omogućava svakom građaninu RH pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split
  • elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@krs.hr
  • na broj fax-a: 021/31.65.84
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Instituta radnim danom od 7:00
    do 15:00 sati

Pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu


Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika
 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version