Zaštita osobnih podataka
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja

 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, a kojeg imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem članka 38. Opće uredbe o zaštiti podataka, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, kao voditelj obrade osobnih podataka,  imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11, 21000 Split

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Marino Mijač, dipl.iur.
adresa elektroničke pošte: szop@krs.hr
telefon: 021/43.44.85





Povijest Instituta

Opći podaci

Organizacija

Djelatnici

Dokumenti

Financijski dokumenti

Znanstvena i stručna djelatnost

Obrazovna djelatnost

Kontakt

Katalog informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zaštita dostojanstva zaposlenika




 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version